Sąd Rejonowy w Łukowie

Ankiety

Ankieta Oceny Satysfakcji Interesanta

1. Płeć:
2. Wykształcenie:
3. Wiek:
4. Jak często korzysta Pan/Pani z obsługi świadczonej przez tutejszy sąd?
5. Przez którą komórkę organizacyjną był/a Pan/Pani ostatnio obsługiwany/a:
6. W jakim zakresie korzystał/a Pan/Pani z usług tutejszego sądu?
7. Jaką grupę interesantów Pan/Pani reprezentuje?
8. Który sposób kontaktu z sądem jest dla Pana/Pani najdogodniejszy?
9. Czy podczas wizyty w sądzie osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą okazała się pomocna w załatwieniu Pana/Pani sprawy?
10. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą okazała cierpliwość i poświęciła odpowiednią ilość czasu na załatwienie sprawy?
11. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą używała zwrotów przyjaznych wobec Pana/Pani, czy mówiła jasnym i zrozumiałym językiem?
12. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą udzieliła jasnych i wyczerpujących odpowiedzi wyjaśniających wszelkie Pana/Pani wątpliwości, czy wskazała, jakie należy przygotować dokumenty i gdzie należy je złożyć?
13. Czy na zakończenie rozmowy pracownik upewnił się, że nie ma Pan/Pani więcej pytań lub czy może jeszcze w czymś pomóc?
14. Jak ocenia Pan/Pani wygląd oraz czytelność oznakowania wnętrza budynku sądu?
15. Jakie zmiany Pana/Pani zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości obsługi świadczonej przez tutejszy sąd? Państwa oczekiwania i propozycje:
do góry