Sąd Rejonowy w Łukowie

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 443/23

Sygn. akt I Ns 443/23

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Łukowie I Wydział Cywilny:

  1. ogłasza, że w dniu 27 grudnia 2023 roku wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Zygmuncie Krusieckim, PESEL 50031716098, ostatnio stale zamieszkałym w Łukowie ul. Rurowa 96 (21-400 Łuków), zmarłym dnia 6 maja 2022 r.
  2. poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sędzia Sądu Rejonowego

Andrzej Michalski

Metadane

Data publikacji : 27.02.2024
Data modyfikacji : 27.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Michalski Sędzia I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry