Sąd Rejonowy w Łukowie

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 536/23

Sygn. akt I Ns 536/23

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Łukowie I Wydział Cywilny:

1.         ogłasza, że w dniu 27 grudnia 2023 roku wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Anastazji Radzikowskiej, PESEL 33060408642, ostatnio stale zamieszkałej w Świderkach 78 (21-400 Łuków), zmarłej dnia 24 stycznia 2021 r.

2.         poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sędzia Sądu Rejonowego

Andrzej Michalski

Metadane

Data publikacji : 27.02.2024
Data modyfikacji : 27.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Michalski Sędzia I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry