Sąd Rejonowy w Łukowie

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 212/23

Sygn. akt I Ns 212/23

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Łukowie I Wydział Cywilny:

  1. ogłasza, że w dniu 8 stycznia 2024 roku wydane zostało postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po zmarłej Mariannie Sawickiej (z domu Wójtowicz), c. Tomasza i Janiny, PESEL: 53092804843, zmarłej w dniu 4 marca 2019 r. w Łukowie, ostatnio stale zamieszkałej w Łukowie,
  2. poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sędzia Sądu Rejonowego

Andrzej Michalski

Metadane

Data publikacji : 27.02.2024
Data modyfikacji : 27.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Michalski Sędzia I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry