Sąd Rejonowy w Łukowie

Sprawa I Ns 372/22 o uznanie za zmarłego Bolesława Gronostajskiego

Sąd Rejonowy w Łukowie ogłasza, że wszczął postępowanie z wniosku Pauliny Mościckiej, zamieszkałej w Łukowie, ul. Poważe 10A o uznanie za zmarłego Bolesława Gronostajskiego, syna Jana i Zofii z d. Stockiej, urodzonego w 1888 r. w Pajewszczyźnie, powiat kobryński. Członkowie rodziny Bolesława Gronostajskiego mieli z nim ostatni kontakt w 1942 r. Sąd wzywa Bolesława Gronostajskiego aby w terminie 3 miesięcy zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego; Sąd wzywa również wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.

Metadane

Data publikacji : 14.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Michalski Sędzia I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry