Sąd Rejonowy w Łukowie

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt I Ns 421/20 po spadkodawcy Mirosławie Piórczyńskim

OGŁOSZENIE

Do Sądu Rejonowego w Łukowie, I Wydziału Cywilnego, złożony został wykaz inwentarza spadku po  Mirosławie Piórczyńskim, PESEL 80101011930, zmarłym 13 kwietnia 2020 r, ostatnio stale zamieszkałym  w  Dychawicy 37

 

POUCZENIE

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Na wniosek osób wskazanych w art. 637§1 k.p.c. tj. tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

 

                                                                                                                                         
 

Metadane

Data publikacji : 18.05.2022
Data modyfikacji : 18.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sędzia Tomasz Chudek I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry