Sąd Rejonowy w Łukowie

Ogłoszenie w sprawie Ns 316/21

I Wydział Cywilny
ul. Kwiatkowskiego 3
21-400 Łuków
Sygn. akt. Ns 316/21

 

Treść Ogłoszenia

  1. zezwolić wnioskodawcy Miastu Łuków na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10.267,50 (dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem 50/10) złotych tytułem odszkodowania za przejęcie na własność Miasta Łuków udziału 60/96 we współwłasności nieruchomości położonej w Łukowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 7054/2, z zastrzeżeniem, iż powyższa kwota może być wypłacona na rzecz następców prawnych po Bolesławie Jędrzejewskim po okazaniu dokumentów wykazujących następstwo prawne;
  2. zezwolić wnioskodawcy Miastu Łuków na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.026,75 (jeden tysiąc dwadzieścia sześć 75/100) złotych tytułem odszkodowania za przejęcie na własność Miasta Łuków udziału 6/96 we współwłasności nieruchomości położonej w Łukowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 7054/2, z zastrzeżeniem, iż powyższa kwota może być wypłacona na rzecz następców prawnych po Jolancie Dowgiel po okazaniu dokumentów wykazujących następstwo prawne;

Metadane

Data publikacji : 26.04.2022
Data modyfikacji : 26.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Michalski Sędzia I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry