Sąd Rejonowy w Łukowie

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt I Ns 72/21 po spadkodawcy Stanisławie Wróblu

Sąd Rejonowy w Łukowie, ogłasza że w dniu 16 lutego 2021 r. został sporządzony przez Łukasza Wróbla wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Stanisława Wróbla, PESEL 51022012175, zmarłego dnia 3 listopada 2020 r., ostatnio stale zamieszkałego w Klimkach 13.

Pouczenie:

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.)  zaś osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
  2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).
  3. Osoby wymienione w pkt 2 mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

sędzia Andrzej Michalski

Metadane

Data publikacji : 17.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Michalski Sędzia I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry