Sąd Rejonowy w Łukowie

Ogłoszenie o reprezentowaniu nieznanego wierzyciela w sprawie I NS 275/20

Na podstawie art. 144 kpc ustanowić kuratora w osobie Katarzyny Skwarek do reprezentowania nieznanego wierzyciela w sprawie z wniosku Gminy Łuków o złożenie depozytu - z ograniczeniem skuteczności doręczeń od upływu okresu 1 (jednego) miesiąca od opublikowania ogłoszenia.

Przed Sądem Rejonowym w Łukowie I Wydziałem Cywilnym pod sygn. I Ns 275/20 toczy się sprawa z wniosku Gminy Łuków o złożenie do depozytu. Sąd Rejonowy w Łukowie zezwala wnioskodawcy Gminie Łuków na złożenie depozytu sądowego kwoty 2283,75 (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie na własność Gminy Łuków udziału 3/4 we współwłasności nieruchomości położonej w Sięciaszcze Pierwszej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 112/1, z zastrzeżeniem, iż powyższa kwota może być wypłacona na rzecz następców prawnych po Czesławie Bajurze po okazaniu dokumentów wykazujących następstwo prawne.

Metadane

Data publikacji : 31.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Chudek Sędzia I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry