Sąd Rejonowy w Łukowie

I Ns 139/21 Spis inwentarza po Franciszku Dyszpicie

Sąd Rejonowy w Łukowie Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2021 r. w Łukowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Aldony Pietrzeniec o sygn. akt I Ns 139/21 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Franciszku Dyszpicie, numer PESEL 49072900656, ostatnio stale zamieszkałym w Gołaszynie 127, zmarłym w dniu 16 lutego 2021 r. w Gołaszynie. Każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Metadane

Data publikacji : 11.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Chudek Sędzia I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry