Sąd Rejonowy w Łukowie

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza do sprawy I Ns 664/18

Sąd Rejonowy w Łukowie Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2019 roku w Łukowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Sylwii Niewęgłowskiej z udziałem Tomasza Kopcia i Sławomira Wardaka o syg. akt I Ns 664/18 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Henryku Witoldzie Kopciu, numer PESEL 35091707877, ostatnio stale zamieszkałym w Celinach Szlacheckich 21 zmarłym w dniu 28 lutego 2014r. Każdy kto uprawdopodobni że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

ASR Tomasz Chudek

 

Metadane

Data publikacji : 10.01.2019
Data modyfikacji : 10.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Asesor Sądu RejonowegoTomasz Chudek I Wydzial Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry