Sąd Rejonowy w Łukowie

Obwieszczenie o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości w sprawie Km 908/23

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Karolina Bartyś zawiadamia o przystąpieniu do opisu i oszacowania należącej do dłużnika Dorota Kapitaniuk nieruchomości, oznaczonej jako lokal niemieszkalny położony przy ulicy Międzyrzeckiej 1/3 w Łukowie, o łącznej powierzchni 15,47 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Łukowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze LU1U/00056014/7.
Oględziny nieruchomości odbędą się w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w miejscu jej położenia.
Wobec powyższego, na podstawie art. 945 k.p.c. wzywam wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do ww. nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.


Komornik Sądowy
Karolina Bartyś

Metadane

Data publikacji : 21.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Bartyś Komornik Sądowy
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry