Sąd Rejonowy w Łukowie

Obwieszczenie o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości w sprawie Km 221/24

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Karolina Bartyś zawiadamia o przystąpieniu do opisu i oszacowania, należącej do dłużnika Tomasz Montewka, nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Świdry, gm. Łuków, o łącznej powierzchni 0,36 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łukowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze LU1U/00057442/3.
Oględziny nieruchomości odbędą się w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 11:00 w miejscu jej położenia. Wobec powyższego, na podstawie art. 945 k.p.c. wzywam wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do ww. nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.


Komornik Sądowy
Karolina Bartyś

Metadane

Data publikacji : 21.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Bartyś Komornik Sądowy
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry