Sąd Rejonowy w Łukowie

Obwieszczenie o pierwszej licytacji w sprawie Km 1619/23


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Karolina Bartyś Kancelaria Komornicza nr III w Łukowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26.06.2024 r. o godz. 14:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Łukowie, ul. Kwiatkowskiego 3, sala 3 odbędzie się:


P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A


- udziału w wysokości 1/2 w części we własności nieruchomości oznaczonej numerami działek 125 oraz 126, położonej w miejscowości Serokomla, gm. Serokomla, o łącznej powierzchni 0,04 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łukowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze LU1U/00036885/7.
Działka nr 125 posiada powierzchnię 0,02 ha. Kształt nieruchomości: regularny, dość korzystny, zbliżony do prostokąta –szerokość wynosi około 12,5 m, długość około 19 m. Działka nr 126 posiada powierzchnię 0,02 ha. Kształt nieruchomości: regularny, dość korzystny, zbliżony do prostokąta
–szerokość wynosi około 12,5 m, długość około 19 m. Przedmiotowe działki stanowią funkcjonalnie jedną nieruchomość, są to tereny zabudowy mieszkaniowej, na działce nr 126 posadowiony jest drewniany, parterowy budynkiem mieszkalnym w bardzo złym stanie technicznym, nadający się do rozbiórki.


Suma oszacowania udziału wynosi: 26.000,00 zł.
Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 19.500,00 zł.

Pismo w załączniku .pdf.

Metadane

Data publikacji : 16.05.2024
Data modyfikacji : 16.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Bartyś Komornik Sądowy
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry