Sąd Rejonowy w Łukowie

Obwieszczenie o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości w sprawie GKm 79/23

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Karolina Bartyś zawiadamia o przystąpieniu do opisu i oszacowania należącej do dłużników Aniela Majek, Piotr Majek:

- nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zofijówka, gm. Wojcieszków, o łącznej powierzchni 2,44 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łukowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze LU1U/00005339/9,

- nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowinki, gm. Wojcieszków, o łącznej powierzchni 0,80 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łukowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze LU1U/00014782/5,

- nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Nowinki, Marianów, gm. Wojcieszków, o łącznej powierzchni 6,69 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łukowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze LU1U/00046915/0,

- nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowinki, gm. Wojcieszków, o łącznej powierzchni 0,79 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łukowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze LU1U/00051618/6.

Oględziny nieruchomości odbędą się w dniu 27 września 2023 r. o godz. 09:00 w miejscu jej położenia i rozpoczną się od działki nr 4/1 oraz 4/2.

Wobec powyższego, na podstawie art. 945 k.p.c.

WZYWAM wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do ww. nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Metadane

Data publikacji : 25.08.2023
Data modyfikacji : 25.08.2023
Obowiązuje od : 25.08.2023
Obowiązuje do : 27.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Bartyś Komornik Sądowy
Osoba udostępniająca informację:
Karol Grzechnik Administracja
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry