Sąd Rejonowy w Łukowie

Obwieszczenie o pierwszej licytacji w sprawie KM 355/22

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Grzegorz Bartyś zawiadamia na podstawie art. 867 § 11 k.p.c. w zw. z art. 10136 § 1 k.p.c., że w dniu 13 lutego 2023 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika w Łukowie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 38 odbędzie się:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A


- nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Marianów, gm. Wojcieszków oznaczonej w ewidencji gruntów nr działek 685, 720, o łącznej powierzchni 1,67 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łukowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze LU1U/00056907/4.

Szczegóły w załączniku .pdf.

Metadane

Data publikacji : 03.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Bartyś Komornik Sądowy
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry