Sąd Rejonowy w Łukowie

E-PUAP Informacje

Od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej. W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze. Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz zainteresowany "wizytą w urzędzie online".
UWAGA: Tylko osoby posiadające bezpłatne konto użytkownika na platformie ePUAP uprawnione są do złożenia elektronicznego pisma do Sądu Rejonowego w Łukowie.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu:
   1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes. Kwestie dotyczące podpisu regulowane są ustawą o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579), której realizacja pozostaje w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
   2. Akceptowalne formaty załączników do dokumentów:
         a. DOC, RTF
         b. PDF
         c. TXT
         d. GIF, TIF, BMP, JPG
   3. Wielkość wszystkich załączonych dokumentów do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
   4. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny obywatel musi zgłosić się do jednego z kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji. Są nimi:
    * Certum, www.certum.pl,
    * Sigillum, www.sigillum.pl,
    * Szafir, www.kir.pl.
Pod wskazanymi wyżej adresami stron www zamieszczone są szczegółowe instrukcje i podręczniki jak uzyskać certyfikat kwalifikowany w danym centrum certyfikacji.
Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie internetowym ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Metadane

Data publikacji : 12.03.2020
Data modyfikacji : 12.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Traczyk Administracja
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk Administracja
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry