Sąd Rejonowy w Łukowie

Konta bankowe

Sąd Rejonowy w Łukowie

NIP: 825-14-12-595

REGON: 000323068

 

Konta bankowe

Numery kont, na które należy dokonywać wpłat:


 Rachunek dochodów budżetowych w PLN

(opłaty w sprawach cywilnych, rodzinnych i notarialnych, koszty i grzywny sądowe, kary, wpisy, zwrot zaliczek komorniczych z lat ubiegłych)

/UWAGA! Konto nie dotyczy opłat do Rejestru Spadkowego dla których właściwe jest konto Rachunek sum na zlecenie w PLN wskazane poniżej/

41 1010 1339 0002 2822 3100 0000

NBP O/Okr. w Lublinie

 

Rachunek sum depozytowych w PLN

(poręczenia majątkowe, depozyty w sprawach cywilnych, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia, rękojmie, wpłaty na rzecz Funduszu Pracy)

85 1240 6957 0111 0000 0000 0855

BGK Region Lubelski

 

Rachunek sum depozytowych w EURO

(poręczenia majątkowe i zabezpieczenia majątkowe)

75 1240 6957 0978 0000 0000 0171

BGK Region Lubelski


Rachunek sum depozytowych w USD

(poręczenia majątkowe i zabezpieczenia majątkowe)

25 1240 6957 0787 0000 0000 0145

BGK Region Lubelski

 

Rachunek sum depozytowych w CHF

(poręczenia majątkowe i zabezpieczenia majątkowe)

59 1240 6957 0797 0000 0000 0100

BGK Region Lubelski

 

Rachunek sum depozytowych w GBP

(poręczenia majątkowe i zabezpieczenia majątkowe)

70 1240 6957 0789 0000 0000 0108

BGK Region Lubelski

 

Rachunek sum na zlecenie w PLN

(zaliczki na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia,

opłaty do Rejestru Spadkowego)

80 1130 1206 0028 9146 8620 0003
BGK Region Lubelski


Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

(nawiązki, świadczenia pieniężne)

26 1130 1206 0028 9146 8620 0005

BGK Region Lubelski

 

Wpłat gotówkowych bez prowizji

można dokonywać w zleceniu STANDARD w placówkach Poczty Polskiej S.A.

na odpowiednie numery rachunków bankowych

lub w budynku Sądu (ul. Staropijarska 1)

w formie bezgotówkowej we wpłatomacie.

 

 

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

- imię i nazwisko;

- sygnatura akt;

- numer karty dłużnika;

- numer księgi wieczystej

Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

 

Łuków, dnia 31 sierpnia 2021 r.

Metadane

Data wytworzenia : 21.01.2011
Data publikacji : 17.12.2008
Data modyfikacji : 20.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Pucyk Administracja
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry