Sąd Rejonowy w Łukowie

https://lukow.sr.gov.pl/srl/dzialalnosc-sadu/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-po-1/16290,Ochrona-osob-i-mienia-oraz-dozoru-obiektow-w-Sadzie-Rejonowym-w-Lukowie-F-3502-1.html
2021-12-05, 00:31

Ochrona osób i mienia oraz dozoru obiektów w Sądzie Rejonowym w Łukowie F. 3502-1/21

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMART PZP pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/

Dedykowany link do przedmiotowego postępowania:  

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=17422457

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularzy do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu: https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.

 

Metadane

Data publikacji : 05.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Grabias Dyrektor Sądu
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony