Sąd Rejonowy w Łukowie

Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Łukowie jest sądem powszechnym w rozumieniu przepisów art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072).

Sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego, wykonuje również zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw.
Jest jednostką budżetową Skarbu Państwa.

Sąd Rejonowy w Łukowie został utworzony został w 1975 r. na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (tekst jedn. Dz. U. z 1975 r., Nr 18, poz. 99). 

Akty prawne regulujące organizację i kompetencje sądu:
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.),
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 ),
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1141),
• Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości z 2019 r. poz.138 ze zm.),
• Ustawa z dnia 27 sierpnia z 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

Zakres właściwości i zasięg terytorialny

Sąd Rejonowy w Łukowie Sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego, wykonuje również zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw. Jest jednostką budżetową Skarbu Państwa.

Obejmuje swoim obszarem właściwości:

> miasta: Łuków i Stoczek Łukowski

> gminy: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków i Wola Mysłowska,

Metadane

Data publikacji : 16.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Pucyk Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry