Sąd Rejonowy w Łukowie
Ostatnia aktualizacja strony: 06.05.2021, 15:05
Sąd Rejonowy: 7:30 - 15:30

Adres:
ul. Staropijarska 1
ul. Kwiatkowskiego 3

mail: biuro.podawcze@lukow.sr.gov.pl

Informacje o skrzynce E-PUAP Sądu Rejonowego w Łukowie

 

Od dnia 1 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Łukowie podlega właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach.

 

Od dnia 1 grudnia 2019 r. sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Łukowie są rozpoznawane w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Siedlcach, natomiast sprawy gospodarcze z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Łukowie - w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Siedlcach.

 

Zarządzenie nr 28_2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejnowego w Łukowie

 

w sprawie ograniczenia dostępu do budynków Sądu Rejonowego w Łukowie

 

Zarządzenie nr 33_2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Łukowie

w sprawie zmiany zasad ograniczenia dostępu do budynku Sądu Rejonowego w Łukowie w związku z rozprzestrzenieniem się koronowirusa SARS-Co V-2.

 

Zarządzenie nr 4/2021 Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie wyznaczania i przeprowadzania rozpraw zdalnych - wideokonferencji

 

INFORMACJA ODNOŚNIE WPŁAT W SAMOOBSŁUGOWYM TERMINALU PŁATNICZYM

Uprzejmie informujemy, że została przywrócona możliwość dokonywania opłat sądowych w formie bezgotówkowej za pośrednictwem kart płatniczych w SAMOOBSŁUGOWYM TERMINALU PŁATNICZYM w Sądzie Rejonowym w Łukowie przy ul. Staropijarskiej 1.

Osoby zamierzające skorzystać z wpłatomatu zobowiązane są do przestrzegania zasad określonych w Zarządzeniach nr 28 i nr 33 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Łukowie w sprawie ograniczenia dostępu oraz zmiany zasad ograniczenia dostępu do budynków Sądu Rejonowego w Łukowie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV2.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość dokonania opłaty sądowej przez portal e-płatności dostępny pod adresem www.oplaty.ms.gov.pl.

 

 

Obsługa interesantów
Interesanci sądu, poza udziałem w rozprawach i posiedzeniach, są obsługiwani - do odwołania - wyłącznie telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, faksu, Portalu Informacyjnego lub innych środków porozumiewania się na odległość (Zarządzenia nr 28 i 33 opublikowane powyżej).
Dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych sądu:

 

Budynek sądu przy ul Staropijarskiej 1:

Numery telefonów na centralę Sądu:  (25) 798 2351, (25) 798 2348, (25) 798 2160, (25) 798 2604, (25) 798 2753 lub (25) 798 2194

Biuro Podawcze: wew. 135, e - mail: biuro.podawcze@lukow.sr.gov.pl

Wydział Ksiąg Wieczystych:  wew.124, e-mail: ksiegi.wieczyste@lukow.sr.gov.pl

II Wydział Karny: - wew. 209  (sprawy karne) lub wew. 226 (sprawy wykroczeniowe - w tym fax) lub wew. 220 (Wykonywanie Orzeczeń - w tym fax), e-mail: karny@lukow.sr.gov.pl

Odział Administracji: wew. 212, fax - wew. 213, e-mail: administracja@lukow.sr.gov.pl

Oddział  Finansowy: wew. 130 lub wew. 107, e-mail: finanse@lukow.sr.gov.pl

Zespół Kuratorskiej Służby do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych:

wew.  152, wew. 159,  wew. 157 lub wew. 164 , e-mail: kuratorzyd@lukow.sr.gov.pl

 

Budynek sądu przy ul. Kwiatkowskiego 3

I Wydział Cywilny - nr tel. (25) 798 98 52 wew. 22 lub 21, e -mail: cywilny@lukow.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich: nr tel. (25 )798 98 51 wew. 29, e-mail:rodzinny@lukow.sr.gov.pl

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich - nr tel. (25) 798 98 51, wew. 35, 26, 24 i 27, e-mail: kuratorzyn@lukow.sr.gov.pl

 

 

do góry