Biuletyn Informacji Publicznej Status Prawny Sądu Rejonowego w Łukowie - Struktura Organizacyjna - Sąd Rejonowy w Łukowie

Sąd Rejonowy w Łukowie
Ostatnia aktualizacja strony: 18.07.2019, 15:44

Struktura Organizacyjna

Środa, 17 grudnia 2008

Status Prawny Sądu Rejonowego w Łukowie

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. , poz. 427 z późniejszymi zmianami) Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości w sądzie wykonują sędziowie i asesorzy sądowi. W rozpoznawaniu i roztrzyganiu spraw biorą również udział ławnicy, którzy mają równe prawa z sędziami.

Wewnętrzną organizację i zasady funkcjonowania sądów powszechnych określa Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 23 lutego 2007 r. "Regulamin urzędowania sądów powszechnych" (Dz.U. z 2014 r. , poz. 259)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie Sądów Apelacyjnych, Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1223 z późniejszymi zmianami)

 

Metadane

Data wytworzenia : 17.12.2008
Data publikacji : 17.12.2008
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
©2010-2019 Sąd Rejonowy w Łukowie.