Biuletyn Informacji Publicznej Lista sędziów i referendarzy - Sędziowie - Sąd Rejonowy w Łukowie

Sąd Rejonowy w Łukowie
Ostatnia aktualizacja strony: 18.02.2019, 10:59

Sędziowie

Czwartek, 27 kwietnia 2017

Lista sędziów i referendarzy

Lista sędziów Sądu Rejonowego w Łukowie

I Wydział Cywilny

1. Michalski Andrzej – Przewodniczący Wydziału, Prezes Sądu
2. Kasperski Marcin
3. Zdanikowski  Paweł – na podstawie art. 77 § 2a ustawy z dnia 28 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) delegowany na czas nieokreślony - decyzją Ministra Sprawiedliwości - do pełnienia czynności w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury            
4. Lendzion Leszek - w wymiarze  ½ etatu

II Wydział Karny
1. Brojek Mariusz – Przewodniczący Wydziału
2. Przychodzka-Kasperska Ewa
3. Wereszczyński Dariusz
4. Cieliszak Edyta

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
1. Kełpińska-Piwowarczyk Katarzyna – Przewodniczący Wydziału
2. Lendzion Leszek - w wymiarze  ½ etatu

Lista asesorów Sądu Rejonowego w Łukowie

I Wydział Cywilny
1. Tomasz Chudek - asesor sądowy

Lista referendarzy Sądu Rejonowego w Łukowie

V Wydział Ksiąg Wieczystych
1. Tomasz Wiącek – Przewodniczący Wydziału

Metadane

Data wytworzenia : 27.04.2017
Data publikacji : 27.04.2017
Data modyfikacji : 06.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Traczyk
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk Administracja
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Traczyk
©2010-2019 Sąd Rejonowy w Łukowie.