Sąd Rejonowy w Łukowie

Portal Informacyjny

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Łukowie (zwany Portalem Informacyjnym) utworzony został dla ułatwienia podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa ( w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom) dostępu do informacji o stanie spraw rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Łukowie i podejmowanych w nich czynnościach.
Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta” - dostępny na stronie logowania Portalu. Podane w nim dane weryfikowane są w Sekretariatach Wydziałów Sądu Rejonowego w Łukowie poprzez porównanie ich z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Otrzymane konto jest ważne dla wszystkich Sądów Apelacji Lubelskiej.
Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Łukowie określa Regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 14/15 z dnia 11 czerwca 2015 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie.

Portal Informacyjny Sądów Apelacji Lubelskiej jest dostępny pod adresem:

portal.lublin.sa.gov.pl

Zarządzenie i Regulamin w załączeniu poniżej w formie .pdf - do otwarcia pliku wymagany jest program Adobe Reader.

Metadane

Data publikacji : 19.06.2015
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry