Biuletyn Informacji Publicznej Postanowienie o sporządzeniu spisu do sprawy Ns 705/17 - Ogłoszenia - Sąd Rejonowy w Łukowie

Sąd Rejonowy w Łukowie
Ostatnia aktualizacja strony: 18.07.2019, 15:44

Ogłoszenia

Czwartek, 19 lipca 2018

Postanowienie o sporządzeniu spisu do sprawy Ns 705/17

Sygn. akt I Ns 705/17

Zarządzenie

Sąd Rejonowy w Łukowie po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2018 roku w Łukowie na rozprawie sprawy z wniosku Moniki Słomki z udziałem Marii Śledź, Jolanty Śledź, Lilli Rosy, Doroty Gastołek, Marioli Połeć, Zbigniewa Śledzia, Agnieszki Boczek i Justyny Kępki o sygn. akt I Ns 705/17 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Zbigniewie Śledziu, numer PESEL 43032009939, ostatnio stale zamieszkałym pod adresem Wólka Różańska 36, zmarłym w dniu 7 listopada 2017 r w Wólce Różańskiej. Każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Łuków, dnia 8 maja 2018 r.

ASR Tomasz Chudek

 

Skan zarządzenia w załączniku .pdf. Do otwarcia wymagany program Adobe Reader.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 19.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
ASR Tomasz Chudek
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk
©2010-2019 Sąd Rejonowy w Łukowie.