Sąd Rejonowy w Łukowie

Aktualnie znajdujesz się na:

Odwołanie rozpraw z dnia 1 kwietnia 2021 r. sygn. akt : INs 347/19, I Ns 357/19, I Ns 314/19, I C 450/19, I C 21/20, IC 212/20, I Ns 44/21

 

Z A R Z Ą D Z E N I E:

                                                                             

                                                                   Dnia 29 marca 2021 roku

- na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie z dnia 26 marca 2021 roku - z powodu rozszerzenia się epidemii choroby COVID-19, - odwołać rozprawy w sprawach jak wyżej z dnia 1 kwietnia 2021 roku, bez wyznaczania terminu;

– jeżeli w aktach sprawy wskazany jest numer telefonu, powiadomić o odwołaniu rozprawy niezwłocznie telefonicznie: pełnomocników– adwokatów i radców prawnych ustanowionych w danej sprawie i zobowiązać do powiadomienia o odwołaniu rozprawy mocodawców; a także strony, uczestników, wnioskodawców, i świadków;  powiadomić także pisemnie osoby, których numer telefonu nie jest wskazany;

- odpis zarządzenia wywiesić na drzwiach Sali rozpraw, drzwiach wejściowych do budynku Sądu Rejonowego w Łukowie i opublikować na stronie internetowej Sądu;

- akta przedstawić Sędziemu-sprawozdawcy celem nadania sprawom dalszego biegu.

                                                  Sędzia

Sądu Rejonowego w Łukowie

                                                   Marcin Kasperski

Metadane

Data publikacji : 29.03.2021
Data modyfikacji : 29.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sędzia Marcin Kasperski I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk Administracja
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry