Sąd Rejonowy w Łukowie

Aktualnie znajdujesz się na:

Odwołane rozprawy z dnia 19 marca 2021 Sygn. akt I Ns 439/19, I C 299/20, I C 364/20, I Ns 285/19, I Co 538/1

Dnia 16 marca 2021 roku                                

Z A R Z Ą D Z E N I E                     

- z powodu choroby Sędziego-Sprawozdawcy i braku możliwości przeprowadzenia rozpraw w w/w sprawach przez Sędziego dyżurującego (z uwagi na skomplikowany charakter spraw i ich aktualny stan, oraz obciążenie Sędziego dyżurującego) - odwołać rozprawy w sprawach jak wyżej z dnia 19 marca 2021 roku, bez wyznaczania terminu;

– jeżeli w aktach sprawy wskazany jest numer telefonu, powiadomić o odwołaniu rozprawy niezwłocznie telefonicznie: pełnomocników– adwokatów i radców prawnych ustanowionych w danej sprawie i zobowiązać do powiadomienia o odwołaniu rozprawy mocodawców; a także strony, uczestników, wnioskodawców, i świadków;  powiadomić także pisemnie osoby, których numer telefonu nie jest wskazany;

- odpis zarządzenia wywiesić na drzwiach Sali rozpraw, drzwiach wejściowych do budynku Sądu Rejonowego w Łukowie i opublikować na stronie internetowej Sądu;

- akta przedstawić Sędziemu-Sprawozdawcy celem nadania sprawom dalszego biegu po powrocie ze zwolnienia lekarskiego.

 

                                             Przewodniczący I Wydziału Cywilnego

                                                  Sądu Rejonowego w Łukowie

                                                    w/z Sędzia Marcin Kasperski  

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 17.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sędzia Marcin Kasperski I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry