Sąd Rejonowy w Łukowie

Aktualnie znajdujesz się na:

Odwołane rozprawy sygn. akt : I C 212/20, I C 198/20, I C 418/19, I Ns 655/18, I C 289/20, I C 288/20, I C 293/20, I Ns 420/16, I C 252/20, I C 250/20, I C 272/20, I Ns 471/19, I C 161/20

                                 Z A R Z Ą D Z E N I E

                                                                            

                                                                   Dnia 4 listopada 2020 roku

- z powodu rozszerzenia się epidemii choroby COVID-19, którego przypadki stwierdzono wśród osób zatrudnionych w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Łukowie, i konieczności zapobieżenia ryzyku dalszego rozszerzania się choroby, a także braków kadrowych wśród obsady orzeczniczej i personelu Sekretariatu I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Łukowie, wywołanych pobytem prawie wszystkich pracowników na kwarantannie i korzystaniu ze zwolnień lekarskich - odwołać rozprawy w sprawach jak wyżej z dnia 5 listopada 2020 roku, i 9 listopada 2020 roku, bez wyznaczania terminu;

– jeżeli w aktach sprawy wskazany jest numer telefonu, powiadomić o odwołaniu rozprawy niezwłocznie telefonicznie: pełnomocników– adwokatów i radców prawnych ustanowionych w danej sprawie i zobowiązać do powiadomienia o odwołaniu rozprawy mocodawców; a także strony, uczestników, wnioskodawców, i świadków;  powiadomić także pisemnie osoby, których numer telefonu nie jest wskazany;

- odpis zarządzenia wywiesić na drzwiach Sali rozpraw, drzwiach wejściowych do budynku Sądu Rejonowego w Łukowie i opublikować na stronie internetowej Sądu;

- akta przedstawić Sędziemu-sprawozdawcy celem nadania sprawom dalszego biegu.

                                             Przewodniczący I Wydziału Cywilnego

                                                  Sądu Rejonowego w Łukowie

                                                    w/z Sędzia Marcin Kasperski   

 

Metadane

Data publikacji : 05.11.2020
Data modyfikacji : 15.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sędzia Marcin Kasperski I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry