Sąd Rejonowy w Łukowie

Aktualnie znajdujesz się na:

Odwołane rozprawy sygn. akt I Ns 645/19, I Ns 249/20, I Ns 140/20, I C 318/15, I Ns 203/19, I Ns 70/20, I Ns 90/19

Z A R Z Ą D Z E N I E

                                                                   Dnia 4 listopada 2020 roku

- z powodu choroby Sędziego-Sprawozdawcy i braku możliwości przeprowadzenia rozpraw w w/w sprawach przez Sędziego dyżurującego (z uwagi na skomplikowany charakter spraw i ich aktualny stan) - odwołać rozprawy w sprawach jak wyżej z dnia 4 listopada 2020 roku, bez wyznaczania terminu;

– jeżeli w aktach sprawy wskazany jest numer telefonu, powiadomić o odwołaniu rozprawy niezwłocznie telefonicznie: pełnomocników– adwokatów i radców prawnych ustanowionych w danej sprawie i zobowiązać do powiadomienia o odwołaniu rozprawy mocodawców; a także strony, uczestników, wnioskodawców, i świadków;  powiadomić także pisemnie osoby, których numer telefonu nie jest wskazany;

- odpis zarządzenia wywiesić na drzwiach Sali rozpraw, drzwiach wejściowych do budynku Sądu Rejonowego w Łukowie i opublikować na stronie internetowej Sądu;

- akta przedstawić Sędziemu-sprawozdawcy celem nadania sprawom dalszego biegu po powrocie ze zwolnienia lekarskiego.

                                             Przewodniczący I Wydziału Cywilnego

                                                  Sądu Rejonowego w Łukowie

                                                    w/z Sędzia Marcin Kasperski   

 

Metadane

Data publikacji : 04.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sędzia Marcin Kasperski I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry