Sąd Rejonowy w Łukowie

Aktualnie znajdujesz się na:

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA ZASTĘPSTWO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM W ŁUKOWIE z dnia 27 maja 2020 r.

Nr Adm.111-4/2020

Na podstawie § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228) ustalam listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na zastępstwo asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Łukowie:

 

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Karol Daniluk

2.

Edyta Dąbrowska

3.

Magdalena Szcześniak

Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 5 czerwca 2020 r. o godzinie 10.00  w siedzibie Sądu Rejonowego w Łukowie, ul. Staropijarska 1. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przybycie 15 minut przed godziną rozpoczęcia konkursu, z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Drugi etap konkursu trwać będzie 90 minut.

Do trzeciego etapu konkursu dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej.
Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się w dniu 5 czerwca 2020 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Łukowie , ul. Staropijarska 1.
 


                                Przewodniczący Komisji Konkursowej
                                    SSR Leszek Lendzion

Metadane

Data publikacji : 27.05.2020
Data modyfikacji : 01.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry