Biuletyn Informacji Publicznej Informacje Ogólne - Nieodpłatna pomoc prawna - Sąd Rejonowy w Łukowie

Sąd Rejonowy w Łukowie
Ostatnia aktualizacja strony: 18.02.2019, 10:59

Nieodpłatna pomoc prawna

Czwartek, 11 maja 2017

Informacje Ogólne

Od dnia 1 stycznia 2017 r. na terenie całego kraju uruchomiono 1 525 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których określone - w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255, z późn.zm.) - kategorie osób mogą uzyskać dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana jest do osób szukających ochrony swych praw przed sądem. Ma na celu umożliwienie uzyskania fachowej pomocy przy rozwiązywaniu problemów prawnych, w tym w sporządzaniu projektów pism albo wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu łukowskiego

Nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają mieszkańcy powiatu łukowskiego w dowolnie wybranym punkcie w Łukowie, Adamowie lub Stoczku Łukowskim (lokalizacja i harmonogram pracy punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej zamieszczone poniżej)

 • Młodzież do 26 roku życia,
 • Osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • Osoby, które ukończyły 65 lat,
 • Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • Kombatanci,
 • Weterani,
 • Zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • Kobiety, które są w ciąży.

 

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

 • Poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach
 • Wskazaniu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • Udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach niezbędnych do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • Sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub o ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

 

Jakiego zakresu prawa może dotyczyć nieodpłatna pomoc prawna?

 • Prawa rodzinnego, alimentów, rozwodu, separacji,
 • Prawa pracy,
 • Rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • Prawa cywilnego, rzeczowego, spadkowego,
 • Ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,
 • Prawa karnego,
 • Prawa podatkowego,
 • Prawa administracyjnego.

 

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nie świadczą porad płatnych w jakichkolwiek sprawach, w tym również wyłączonych z poradnictwa darmowego.

 

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty (w każdym przypadku)oraz w zależności od uprawnienia jeden z poniższych dokumentów:
 • Ważna Karta Dużej Rodziny,
 • Decyzja o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej,
 • Zaświadczenie kombatanckie,
 • Legitymacja weterana,
 • Dokument potwierdzający ciążę,
 • Oświadczenie np. o pożarze, powodzi, katastrofie itp.

 

Szczegółowy zakres możliwej do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, krąg osób uprawnionych oraz sposób, w jaki należy wykazać uprawnienie do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej zostały określone w art. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255, z późn.zm.).

 

Treść ustawy w pdf.

Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie łukowskim w 2017 roku

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu łukowskiego w 2017r. świadczona będzie w 4 Punktach mieszczących się  w 3 lokalach (tj. w m. Łuków w lokalu PZO mają siedzibę 2 Punkty Nr 1 i Nr 2):

 

Punkt

Nr

Adres Punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Robocze dni tygodnia
2017 r.

Godziny przyjmowania osób uprawnionych

Świadczący nieodpłatną pomoc prawną

Uwagi

Nr 1

Powiatowy Zespół Oświatowy (PZO)
w Łukowie
ul. Wyszyńskiego 41

Od poniedziałku
do piątku

8.00 - 12.30

Radca prawny wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie

Dawna siedziba
  LO im.T.Kościuszki wejście od ul. Zabrowarnej

Tel. 25 6239290

Nr 2

Powiatowy Zespół Oświatowy (PZO)
w Łukowie
 ul. Wyszyńskiego 41

 

Od poniedziałku
do piątku

12.30 - 17.00

Adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Siedlcach

jak w punkcie
 Nr 1

Nr 3

Zespół Szkół im.
Gen. F.Kamińskiego
w Adamowie ul.Cmentarna 6

Od poniedziałku
do piątku

8.00 – 14.00

Fundacja
Młodzi Ludziom
zs w: Borysław 49, 96-130 Głuchów

(radca prawny
lub mgr prawa)

Lokal Nr 1
na parterze Szkoły

Tel. 25 7553169

Nr 4

Zespół Szkół
w Stoczku Łuk.
Plac Wielgoska 5,
21-450 Stoczek Łuk.

Od poniedziałku
do piątku

10.00 – 16.00

Fundacja
Młodzi Ludziom
zs w: Borysław 49, 96-130 Głuchów

(radca prawny
lub mgr prawa)

 

Lokal Nr 2
na parterze Szkoły

Tel.25 7970261

 

Uwaga:

 1. Kolejność załatwiania w danym dniu wynika z kolejności przyjścia osoby uprawnionej do Punktu.
 2. Nieodpłatnych porad udziela prawnik osobiście z wyłączeniem możliwości porad telefonicznych lub z użyciem innych środków komunikowania się na odległość.  

 

Na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl znajduje się interaktywna mapa Polski przedstawiająca lokalizację punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych powiatach.

Metadane

Data wytworzenia : 11.05.2017
Data publikacji : 11.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
©2010-2019 Sąd Rejonowy w Łukowie.