Biuletyn Informacji Publicznej Konta bankowe - Sąd Rejonowy w Łukowie

Sąd Rejonowy w Łukowie
Ostatnia aktualizacja strony: 20.05.2019, 13:27

Konta bankowe

Środa, 17 grudnia 2008

Konta bankowe

Numery kont, na które należy wpłacać opłaty sądowe i koszty

Sąd Rejonowy w Łukowie

NIP: 825-14-12-595

REGON: 000323068

 

NBP O/Okr. Lublin:

41 1010 1339 0002 2822 3100 0000

rachunek dochodów (grzywny, koszty, wpisy i opłaty sądowe w PLN)

BGK S.A w Lublinie:

85 1240 6957 0111 0000 0000 0855

rachunek sum depozytowych (poręczeń majątkowych, depozytów w sprawach cywilnych i zabezpieczeń majątkowych w PLN)

75 1240 6957 0978 0000 0000 0171

rachunek sum depozytowych (poręczeń majątkowych i zabezpieczeń majątkowych w EURO)

25 1240 6957 0787 0000 0000 0145

rachunek sum depozytowych (poręczeń majątkowych i zabezpieczeń majątkowych w USD)

59 1240 6957 0797 0000 0000 0100

rachunek sum depozytowych (poręczeń majątkowych i zabezpieczeń majątkowych w CHF)

70 1240 6957 0789 0000 0000 0108

rachunek sum depozytowych (poręczeń majątkowych i zabezpieczeń majątkowych w GBP)


Wpłat gotówkowych sum depozytowych można dokonywać w placówkach banku Pekao S.A.

80 1130 1206 0028 9146 8620 0003

rachunek sum na zlecenie  (zaliczki w PLN)

26 1130 1206 0028 9146 8620 0005

rachunek pomoc postpenitencjarna

Metadane

Data wytworzenia : 21.01.2011
Data publikacji : 17.12.2008
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
©2010-2019 Sąd Rejonowy w Łukowie.