Sąd Rejonowy w Łukowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Portal Informacyjny


Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Łukowie (zwany Portalem Informacyjnym) utworzony został dla ułatwienia podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa ( w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom) dostępu do informacji o stanie spraw rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Łukowie i podejmowanych w nich czynnościach.
Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta” - dostępny na stronie logowania Portalu. Podane w nim dane weryfikowane są w Sekretariatach Wydziałów Sądu Rejonowego w Łukowie poprzez porównanie ich z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Otrzymane konto jest ważne dla wszystkich Sądów Apelacji Lubelskiej.
Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Łukowie określa Regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 14/15 z dnia 11 czerwca 2015 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie.

Portal Informacyjny Sądów Apelacji Lubelskiej jest dostępny pod adresem:

portal.lublin.sa.gov.pl

Zarządzenie i Regulamin w załączeniu poniżej w formie .pdf - do otwarcia pliku wymagany jest program Adobe Reader.


Dokument wpisał: Marcin Traczyk
Dokument wytworzył: Maria Gulińska
Data wytworzenia informacji: 2015-06-11
Data udostępnienia informacji: 2015-06-19
 
Opis pliku:Zarządzenie i Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Łukowie ikona
Plik zamieścił:Marcin Traczyk
Plik wytworzył:Maria Gulińska
Data wytworzenia informacji:2015-06-11
Data udostępnienia informacji:2015-06-19