Sąd Rejonowy w Łukowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Status Prawny Sądu Rejonowego w Łukowie


Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. , poz. 427 z późniejszymi zmianami) Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości w sądzie wykonują sędziowie i asesorzy sądowi. W rozpoznawaniu i roztrzyganiu spraw biorą również udział ławnicy, którzy mają równe prawa z sędziami.

 

Wewnętrzną organizację i zasady funkcjonowania sądów powszechnych określa Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 23 lutego 2007 r. "Regulamin urzędowania sądów powszechnych" (Dz.U. z 2014 r. , poz. 259)

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie Sądów Apelacyjnych, Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1223 z późniejszymi zmianami)

 


Dokument wpisał: Marcin Traczyk
Dokument wytworzył: Marcin Traczyk
Data wytworzenia informacji: 2008-12-17
Data udostępnienia informacji: 2008-12-17