Sąd Rejonowy w Łukowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Lista sędziów i referendarzy


Lista sędziów Sądu Rejonowego w Łukowie

I Wydział Cywilny
1. Kasperski Marcin – Przewodniczący Wydziału
2. Michalski Andrzej 
3. Zdanikowski  Paweł – na podstawie art. 77 § 2a ustawy z dnia 28 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) delegowany na czas nieokreślony - decyzją Ministra Sprawiedliwości - do pełnienia czynności w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury            
4. Lendzion Leszek - w wymiarze  ½ etatu

II Wydział Karny
1. Cieliszak Edyta – Przewodniczący Wydziału
2. Przychodzka-Kasperska Ewa – Zastępca Przewodniczącego Wydziału
3. Dauter Bożena   
4. Wereszczyński Dariusz
5. Brojek Mariusz

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
1. Kełpińska-Piwowarczyk Katarzyna – Przewodniczący Wydziału
2. Lendzion Leszek - w wymiarze  ½ etatu

Lista asesorów Sądu Rejonowego w Łukowie

I Wydział Cywilny
1. Tomasz Chudek - asesor sądowy

Lista referendarzy Sądu Rejonowego w Łukowie

V Wydział Ksiąg Wieczystych
1. Tomasz Wiącek – Przewodniczący Wydziału


Dokument wpisał: Marcin Traczyk
Dokument wytworzył: Beata Pucyk
Data wytworzenia informacji: 2017-04-27
Data udostępnienia informacji: 2017-04-27